Σχετικά με μας

Είμαστε μια ομάδα μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του 14ου Γυμνασίου Λάρισας οι  οποίοι με αφορμή το δημοτικό τραγούδι "Του γιοφυριού της Άρτας" που κάνουμε στο μάθημα της Λογοτεχνίας, θέλουμε να ερευνήσουμε και να γνωρίσουμε τα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Ηπείρου, όπου κυρίως αφθονούν λόγω της μορφολογίας του εδάφους - ορεινοί όγκοι, δυσκολία επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής. Έτσι αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο πολιτιστικό πρόγραμμα του σχολείου μας με τίτλο "Τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου"

 

Ιστορικό του project

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A.      ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΜΕ) :

 

Η ιστορία του γεφυριού της Άρτας που η λαϊκή μούσα το έκανε τραγούδι

Ποια η σχέση των γεφυριών με τον ελλαδικό χώρο

Τα γεφύρια της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή της Ηπείρου, η  λειτουργικότητά τους, 

ο τρόπος κατασκευής τους, η σημασία τους στην συγκεκριμένη περιοχή, οι τεχνίτες

 και η τεχνική τους, τα υλικά, οι ονομασίες τους και τα κριτήρια επιλογής των 

τόπων όπου τα έχτιζαν.

Η σημασία τους για την επικοινωνία αλλά και την επιβίωση των ανθρώπων

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΜΕ

Δημιουργία μαθητοκεντρικού – ερευνητικού κλίματος

Καλλιέργεια δημιουργικής συμμετοχής των μαθητών

Ενδυνάμωση της ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή και μορφωτική 

διαδικασία

Ευαισθητοποίηση για το φυσικό, μνημειακό και ανθρωπογενές περιβάλλον

Αναγνώριση της πολυμορφίας και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων ως πολύτιμων 

παραγόντων του πολιτισμικού πλούτου της χώρας

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Η μεθοδολογία στηρίζεται στην βιωματική μάθηση και την ενεργητική συμμετοχή 

των μαθητών .

Μέσα από την έρευνα θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, οι μαθητές θα έρθουν

 σε επαφή με τα μνημεία του παρελθόντος, θα τα προσεγγίσουν αυτενεργώντας,

 θα τα εντάξουν στο χώρο και το χρόνο, ενώ παράλληλα θα τα αξιολογήσουν 

και θα τα συγκρίνουν με το παρόν.

Ειδικότερα θα εφαρμοστεί το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο εργασίας, ο ελεύθερος 

διάλογος, ο καταιγισμός ιδεών, η έρευνα, η παρατήρηση και η αξιολόγηση του 

παρελθόντος και η σύνδεσή του με το παρόν.

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Νεοελληνική Γλώσσα – Νεοελληνική Λογοτεχνία. Τοπική ιστορία

Πληροφορική – αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, καταγραφή των

 πληροφοριών στον επεξεργαστή κειμένου, δημιουργία πινακοθήκης με 

το λογισμικό παρουσιάσεων, αξιοποίηση εργαλείων δημιουργίας χρονογραμμής, 

εννοιολογικών χαρτών, δημιουργία ιστολογίου.

 

Επαφή

14gymlar-petrinagefyria

evargyrouli@gmail.com

Αναζήτηση στο site

 

                Γεφύρι Πλάκας

        Γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορη

         Γεφύρι Μύλου Ζαγορίου

            Γεφύρι Μίσιου Ζαγορίου

         Γεφύρι Καλαρρύτικου

    

     Γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη

          Γεφύρι Καμπέρ Αγά

Οι χρήστες μας

Εδώ μπορείτε να περιγράψετε ένα χαρακτηριστικό χρήστη και γιατί αυτό το project είναι σημαντικό σε αυτόν. Καλό είναι να δώσετε κίνητρα στους επισκέπτες σας ώστε να επανέλθουν στην ιστοσελίδα σας.

© 2014 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode